Limeni

Treći deo: Nakon što DG shvati da je njen otac ključ za pronalaženje smaragda, grupa se pridružuje grupi otporaša i planira napad na Askadeliju.

Comments